MTA Orta Anadolu I. Bölge Müdürlüğünün yapmış olduğu saha araştırmalarına göre; ildeki Amasya Beji doğal taş yataklarının potansiyel (görünür+muhtemel+mümkün) rezervi 1.400.000.000m³ olarak belirlenmiştir. Türkiye’de kayıtlı doğal taş rezervinin yaklaşık %20'sini, dünyadaki bilinen rezervlerin ise yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır.Sarı-bal rengindeki Amasya Beji doğal taşı, görünüm ve kalitesiyle (leke tutmaz, su emmez, aşınımı az) ulusal ve uluslararası ölçekte adını duyurmayı başarmıştır. Birçok ülkeye ihracat gerçekleştirilmektedir. 

Doğal taş üretiminde Amasya, blok ve plakadan 0,5 cm’ye kadar her boyut ve teknikte işlenmiş, yarı işlenmiş ve hammadde üretimi gerçekleştirebilecek kapasite ve çağdaş teknolojiye; 6 sınıfta 18 farklı doğal taştan oluşan ürün gamına sahiptir.

Amasya’daki linyit yataklarındaki linyitin tenörü/kalitesi 1600-5574 kcal/kg aralığında değişmektedir. İldeki potansiyel rezervi 30.000.000 ton olan linyit kömürü kalorifik değeriyle Türkiye’nin en kaliteli %3’lük dilimi içerisinde yer almaktadır.