Tarım ve Hayvancılık

Amasya, arazi varlığı ve bitkisel ürün çeşitliliği bakımından tarımsal potansiyeli yüksek iller arasında yer almaktadır. 

 

İlin toplam yüzölçümü 570.100 hektardır. Bu alanın yaklaşık %45’ine karşı gelen 254.960 hektarı tarım arazilerinden oluşmaktadır. 

Amasya turizm ve entegre tarımla sermaye birikimi sağlayarak sosyoekonomik kalkınmasını gerçekleştirebileceği düşünülmektedir. Özellikle Besi OSB’nin de etkin şekilde devreye girmesi ilin kalkınması için itici güç olmuştur.

Amasya’nın ticareti faaliyetleri tarımsal ürünlerde yoğunlaşmaktadır. Şeker pancarı, kuru soğan, nohut, mercimek, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, süt ve süt mamulleri, yumurta,  hayvan yemi, un, narenciye gibi ürünler il içi ve il dışı ticarete konu olan en önemli ürünlerdir.Amasya özellikle kiraz üretiminde bir marka olma yolunda son yıllarda önemli bir aşama kaydetmiştir. Amasya genelinde çok erkenci çeşitlerden dalbastı, İzmir karası, ortanca çeşitlerden karga yüreği, napolyon, türko, geç çeşitlerden ise Isparta, Van, bing, lambert, sweetheart, lapins, regina ve dünya pazarlarında “Türk Kirazı” olarak satışa sunulan 0900 Ziraat kirazı başlıca çeşitler olarak yetiştirilmektedir.

Tarımsal desteklerin yanı sıra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun hibe desteklerinin yanında, İl Özel İdaresi ve SYDV kaynakları ildeki tarımın gelişimine önemli katkı sağlamaktadır.

Amasya’da Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Avantajları
• İl, Tarım ve Kırsal Kalkınma Strateji Planı ile gelecek projeksiyonunun yapılmış olması,
• Soğan üretiminde Türkiye lideri, ihracatlık kirazın en önemli üretim merkezlerinden birisi olması,
• Endemik bitki türleri çeşitliliği,
• Büyük sulama projeleri ile birlikte sulama hizmeti alan arazi varlığının artması,
• Organik tarım için uygun alan varlığı ve örtü altı tarımı potansiyeli,
• Tarımsal sanayi potansiyeli,
• Tarım ve hayvancılık için uygun iklim ve topoğrafya
• Dünyaca ünlü Amasya Misket Elması ve Çiçek Bamyası üretimlerinin devam etmesi ile ihracatlık kiraz üretiminin artması